Escrit per el 27 feb 2012

curs perspectiva de gènere en projectes d'acció social

Curs subvencionat de INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN PROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL adreçat a treballadors/es en actiu del sector de l’àmbit a l’atenció a les persones.

Aquest curs forma part del Pla Formatiu de Contractes Programa Autonòmic expedient CP20110029 atorgat a l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya i organitzat per DRECERA, SCCL.
Aquesta formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Curs: INTRODUCCIO DE LA PERSPECTIVA DE GENERE EN PROJECTES D’ACCIO SOCIAL.
Durada: 20 hores
Dates de realització: 21, 26, 28 de juny i 3, 5 de juliol de 2012
Horari: de 9:30 a 13:30 hores
Lloc de realització: DRECERA, c/Progrés, n. 3, L’Hospitalet de Ll. (BARCELONA), Metro Collblanc (L5)

OBJECTIU GENERAL:
– L’objectiu general del taller és dotar professionals del tercer sector social de coneixements i eines bàsiques per a incorporar la perspectiva de gènere en les seves metodologies de treball.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
– Introduir els conceptes bàsics i els enfocaments que permeten incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d’acció social.
– Sensibilitzar sobre la importància de treballar amb perspectiva de gènere com a via de millora de l’eficàcia dels projectes.
– Aportar estratègies per a la introducció de la perspectiva de gènere en tot el cicle del projecte.
– Afavorir la consolidació dels coneixements a partir d’exemples de casos pràctics.

Continguts:
UNITAT 1: PRESENTACIÓ i INTRODUCCIÓ (2h)
– Presentació de l’acció formativa i introducció
– Conceptes bàsics: Sexe-gènere, rols i estereotips i impacte. Igualtat vs equitat.
UNITAT 2:EINES I ESTRATÈGIES (4h)
– Eines i estratègies per a treballar amb perspectiva de gènere: què és? per què és necessària? què implica?
– Accions positives o transversalització del gènere.
UNITAT 3: FONAMENTS (4h)
– Fonaments bàsics dels projectes d’acció social des de la perspectiva de gènere
– Necessitats pràctiques versus interessos estratègics.
– L’apoderament.
– Indicadors de gènere.
UNITAT 4: PRESPECTIVA DE GÈNERE (4h)
– Incorporació de la perspectiva de gènere en tot el cicle del projecte:
— Diagnòstic
— Planificació
— Execució
— Avaluació
UNITAT 5: EXEMPLES (4h)
– Exemples de bones pràctiques
UNITAT 6: CONCLUSIONS I AVALUACIÓ (2h)
– Presentació de la bibliografia comentada i conclusions
– Avaluació de l’acció formativa

Formalització de la inscripció:
Per formalitzar la inscripció cal trucar a DRECERA, SCCL i omplir l’Annex 1 i enviar-lo per correu electrònic a: gestiosefor@drecera.org.
Documentació que es demana: fotocòpia del DNI i fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina.
Període de realització de les inscripcions fins una setmana abans de l’ inici del curs.
Per a més informació truqueu al telèfon: 93 474 51 04

Compartir aquest article / Compartir este artículo

  • Compartir a Facebook

Autor:

Som un equip de professionals multidisciplinar format per educadors, logopedes, psic

ha escrit 152 article/s per a www.sefordrecera.com.