Escrit per el 27 feb 2012

curs primers auxilis infancia 2012

Curs subvencionat de PRIMERS AUXILIS AMB INFÀNCIA adreçat a treballadors/es en actiu del sector de l’àmbit a l’atenció a les persones

Aquest curs forma part del Pla Formatiu de Contractes Programa Autonòmic expedient CP20110029 atorgat a l’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya i organitzat per DRECERA, SCCL.
Aquesta formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Fons Social Europeu.
Lloc de realització: DRECERA, c/ Progrés, n. 3, L’Hospitalet de Ll. (BARCELONA), Metro Collblanc (L5)

OBJECTIU GENERAL:
– Dotar al personal que treballa amb infants de les nocions necessàries sobre prevenció de riscos laborals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
– Dotar al personal que treballa amb infants dels mecanismes d’actuació de primers auxilis que poden
aplicar-se en situacions de risc en treballs amb infància.

CONTINGUTS:
UNITAT 1. INTRODUCCIÓ A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (6 h)
– Presentació de l’acció formativa.
– Introducció a la prevenció de riscos laborals.
– Normativa que regula la prevenció de riscos laborals.
– Àrees la componen: seguretat, higiene, ergonomia.

UNITAT 2: PRIMERS AUXILIS AMB INFÀNCIA (8 h)
– Què son els primers auxilis?
– Primers auxilis amb infants.

UNITAT 3: PAUTES D’ACTUACIÓ (6 H)
– Què faig quan pasa…?
– Caigudes.
– Talls.- Ofecs.
– Cremades.
– Contusions.
– La farmaciola.
– Valoració del curs.

Formalització de la inscripció:
Per formalitzar la inscripció cal trucar a DRECERA, SCCL i omplir l’Annex 1 i enviar-lo per correu electrònic a gestiosefor@drecera.org.
Documentació que es demana: fotocòpia del DNI i fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina.
Període de realització de les inscripcions fins una setmana abans de l’inici del curs.
Per a més informació truqueu al telèfon: 93 474 51 04

Compartir aquest article / Compartir este artículo

  • Compartir a Facebook

Autor:

Som un equip de professionals multidisciplinar format per educadors, logopedes, psic

ha escrit 152 article/s per a www.sefordrecera.com.