Les empreses del sector (residències i SAD), estan obligades per normativa a tenir el seu personal acreditat (35% al 2011 i 100% al 2015). Això comporta un procés d’acreditació i formació.


Adreçat a:

Empreses i professionals del sector d’atenció sociosanitària i alumnes que tinguin interès en formar-se en aquest sector.

Oferim:

ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS D’ACREDITACIÓ PROFESSIONAL:
Anàlisi previ, gestió documental, formació acreditada, acompanyament, assessorament expert.

FORMACIÓ ACREDITADA:
Estem acreditats per impartir la formació del certificat de professionalitat de la especialitat d’atenció sociosanitària en institucions socials i atenció domiciliària. La formació es pot impartir sencera o per mòduls.