Des de l’any 2005 fins l’actualitat som entitat subcontractada pel Centre d’Informació i Recursos per a les dones (Ajuntament de Cornellà de Llobregat) per portar a terme l’assistència tècnica en la gestió i coordinació del protocol d’intervenció i circuit d’actuació en casos de violència de gènere.

Per altra banda, des de la nostra entitat i en estreta col·laboració amb el CIRD, des de l’any 2009 s’ha portat a terme un projecte integral d’atenció a les dones en situació de violència, que ha inclòs tant actuacions d’atenció directa a les dones, com actuacions de consolidació i manteniment de xarxes i actuacions de gestió del propi projecte.  Aquest projecte, de nom TREBALLAR EN FEMENÍ:DONA, APOSTA PER TU ha estat finançat per l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, per CAM Integra i Obra Social Caja Madrid i tenim previst en breu poder tornar a presentar aquest projecte a les properes convocatòries donant-li així continuïtat i estabilitat en el temps.

Actuacions dins aquesta línia:

  • Com a entitat, formem part del CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA de Cornellà de Llobregat.
  • Formem part de la XARXA ANADROMES a l’Hospitalet de Llobregat.
  • Programa TREBALLAR EN FEMENI (ICD 2009, 2010; Obra Social Caja Madrid 2010).
  • Programa DONA, APOSTA PER TU (DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 2009).
  • Intervenció psicològica amb dones víctimes de violència de gènere (CAM INTEGRA 2009-2010)

Gènere

Amb la col·laboració de:

Obra Social Caja Madrid
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones
Dones de Cornellà
Ajuntament de Cornellà de Llobregat